[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 134-138
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İllerindeki Yenidoğan İshalli Buzağılarda Bovine Rotavirüs ve Bovine Coronavirüsün Real Time RT-PCR ile Teşhisi
Hasan ABAYLI1, Mehmet ILGIN2, Kezban ŞAHNA1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü, Viroloji Teşhis Laboratuvarı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bovine rotavirüs, bovine coronavirüs, real-time, PCR

Yenidoğan buzağı ishalleri sığır yetiştiriciliği yapılan dünyanın birçok ülkesinde en önemli hayvan sağlığı sorunlarından birisidir. Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmalar, bovine rotavirüs (BRV) ve bovine coronavirüs (BCoV)’ün yeni doğan buzağı ishalinde baskın role sahip en önemli iki viral etken olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Elazığ, Malatya ve Diyarbakır illerinden ishal semptomlu 1-28 günlük buzağılara ait dışkı örneklerinde BRV ve BCoV’nin prevalansının belirlenmesi ve bu virüslere yönelik korunma-kontrol programlarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, Elazığ (n:36), Diyarbakır (n:10) ve Malatya (n:28) illerinden toplam 74 adet dışkı örneği çalışmaya dahil edilmiştir. Real Time RT-PCR (rRT-PCR) sonuçlarına göre klinik örneklerin 18’i BRV pozitif (%24.3), 10’u BCoV pozitif (%13.5) ve 7’sinde her iki virüs (%9.5) birden tespit edilmiştir. Elazığ ve çevre illerinde bu konu üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır elde edilen veriler bölgede her iki virüsün epidemiyolojisi ve koruyucu tedbirlerin alınması bakımından önem arz etmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]