[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2023, Cilt 37, Sayı 3
Rat İskelet Kası İskemi/Reperfüzyon Hasarında Morin Hidratın Koruyucu Etkisi
Halil Sezgin SEMİS, Mustafa İLERİTÜRK, Cihan GÜR, Fatih Mehmet KANDEMİR, Özgür KAYNAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıcaklık Stresine Maruz Bırakılmış Damızlık Erkek Bıldırcınlarda Diyete Katılan Meyan Kökünün (Glycyrrhiza Glabra) Bazı Antioksidan Parametreler ve Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri
Aslıhan SUR, Muhittin ZENGİN, Seda İFLAZOĞLU MUTLU, Pınar TATLI SEVEN, İsmail SEVEN, Oğuz Koray BACAKSIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçan Dalak Dokusunda Akrilamidin İndüklediği Oksidatif Stres, İnflamasyona ve Apoptoza Karşı Morinin Koruyucu Etkileri: Biyokimyasal ve Histopatolojik Bir Yaklaşım
Nurhan AKARAS, Fatih Mehmet KANDEMİR, Hasan ŞİMŞEK, Sefa KÜÇÜKLER, Rabia OĞUZ KABAYEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçanlarda İfosfamid ile Oluşturulmuş Mide Hasarında Morinin Etkilerinin Histopatolojik ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi
Nurhan AKARAS, Mustafa İLERİTÜRK, Fatih Mehmet KANDEMİR, Hasan ŞİMŞEK, Serpil AYGÖRMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kekliklerde Duodenum Mukozasındaki Mast Hücrelerinin Dağılımı
İlknur ÜNDAĞ, Hasan Hüseyin DÖNMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ’da Açık Olarak Satılan Çiğ Sütlerin Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
Selçuk ALAN,Müzeyyen AKGÖL, Gülsüm ÖKSÜZTEPE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Yöresinde Pnömonili Sığır Akciğerlerinde Respiratorik Koronavirüs Viral Antijenlerinin İmmunohistokimya ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile Belirlenmesi
Songül ÇERİBAŞI, Hasan ABAYLI, Ali Osman ÇERİBAŞI, Kezban ŞAHNA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Diyabet Oluşturulan Ratlarda Finasteridenin Oksidatif Stres ve Apoptozis Üzerine Etkileri
Ahmet Emin KELEK, Dilek AKŞİT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel omurilik hasarı oluşturulan ratlarda shilajitin karaciğer ve böbrek üzerine etkisinin histopatolojik ve biyokimyasal incelenmesi
Tunahan SANCAK, Çağlar OKULMUŞ, Mehmet Edip AKYOL, Ömer Faruk KELEŞ, Eyüp ÇETİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Organik Süt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Staphylococcus spp.’nin Tür Düzeyinde Dağılımı ve Antibiyotiklere Duyarlılığının Belirlenmesi
Emine TANAMAN, Aydın VURAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi
Rahşan AKPINAR, Arif BOZDEVECİ, Semanur ÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yarış Atlarında Yumuşak Damağın Dorsale Deplasmanının İnsidansının Araştırılması
Sema Dilan KAYAPINAR, Mustafa SEVİM, Mehmet Cengiz HAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Köpekte Nonsteroid Anti-İnflamatuvar İlaç Kullanımına Bağlı Gelişen Gastrik Ülserasyon Olgusu
Ömer Faruk KATANALP, Almina GÜNEŞ, Aynur ŞİMŞEK, Akın KOÇHAN, Hasan İÇEN, Elif EKİNCİ, Besra ÇAKMAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İlaçların Süte Geçişinde Meme Kanseri Direnç Proteininin (BCRP/ABCG2) Rolü
Yiğit GÜNEŞ, Oya ÜSTÜNER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Etlik Piliç Karma Yemlerinde Ham Gliserin Kullanımı
Yahya IŞIK, Ergün DEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  DANIŞMAN LİSTESİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  YAZAR DİZİNİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]