[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 260-268
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İlaçların Süte Geçişinde Meme Kanseri Direnç Proteininin (BCRP/ABCG2) Rolü
Yiğit GÜNEŞ, Oya ÜSTÜNER
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: ABC taşıyıcı proteinleri, BCRP/ABCG2, süte ilaç geçişi, polimorfizm, veteriner

Meme kanseri direnç proteini (BCRP/ABCG2) bağırsak, karaciğer, meme bezi ve diğer organlardaki ksenotoksinleri hücrelerden dışarı atan ve birçok bileşiğin farmakolojik ve toksikolojik davranışlarını etkileyerek süte geçişini sağlayan bir ABC (ATP-binding cassette) taşıyıcı proteinidir. BCRP günümüzde beşeri alanda olduğu gibi veteriner hekimlikte de güncel bir protein özelliği kazanmıştır. İnsan ve rodentlerde yapılan çalışmalarda, birçok ilaç klinik olarak anlamlı ABCG2 substratı olarak tanımlanmıştır. Rodentler ve koyunlarda yapılan çalışmalarda da, meme dokusunda eksprese olan ABCG2'nin birçok bileşiğin süte geçişinden sorumlu olduğu gösterilmiştir. İlaçların süte taşınması sonucu tüketicilerde sağlık riski oluşturan rezidü (kalıntı) sorunu meydana gelmektedir. Bu makalenin amacı, laktasyon döneminde aşırı eksprese edilen BCRP/ABCG2'nin ilaçların süte geçişindeki rolü, ABCG2 polimorfizmi ve ABCG2 inhibitörleri hakkında bilgi vermektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]