[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2024, Cilt 38, Sayı 1
Üreme Mevsimi Girişinde Doğum Yapmış Laktasyondaki Koyunların Aynı Üreme Mevsimi İçinde Östrüs Senkronizasyonunda Kısıtlı Emzirme ve eCG Kullanımın Fertilite Üzerine Etkisi
Metehan KUTLU, Ayşe Merve KÖSE, Ece KOLDAŞ ÜRER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçanlarda Fruktoz ile İndüklenmiş Metabolik Sendrom Modelinde Enalapril'in Böbrek Fonksiyonları Üzerindeki Koruyucu Etkisi
Bedrettin ORHAN, Hasan GENÇOĞLU, Özlem ÜÇER, Necip İLHAN, Kazım ŞAHİN, Ayhan DOĞUKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda Yüzeyel Venlerin Yakın Kızılötesi Görüntüleme Teknolojisi ve Lateks Görüntülenme Metodları Kullanılarak İncelenmesi
Funda AKSÜNGER KARAAVCI, Meryem KARAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dondurulmuş Boğa Spermatozoonlarının Progresif Motilitesi, Kinematik Parametreleri ve Mitokondriyal Membran Potansiyeli Üzerine Vajinal Çözdürme Yönteminin Etkisi
Mustafa SÖNMEZ, Sinem BAYRAK, Aslıhan ÇAKIR CİHANGİROLU, İbrahim Halil GÜNGÖR, Tutku Can ACISU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Echinococcus granulosus sensu stricto İçindeki Genetik Varyasyonun Mitokondriyal Sitokrom Oksidaz b (mt-cytb) Gen Sekansları Kullanılarak İn Silico Yöntemle Analiz Edilmesi
Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Figen ÇELİK, Harun Kaya KESİK, Sami ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinde Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA ile Araştırılması ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Figen ÇELİK, Ertuğ YALÇINKAYA, Savaş KARATEPE, Sami ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Toxocara canis ile Enfekte İshal Semptomlu Köpeklerde Serumda Çözünür Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü, Lipopolisakkarit Bağlayıcı Protein, Seruloplazmin ve Haptoglobin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mert SEZER, Enes AKYÜZ, Yusuf Umut BATI, Oğuz MERHAN, Neslihan ÖLMEZ, Ali Haydar KIRMIZIGÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ticari Sanitizerlerin Körpe Ispanaklardaki Salmonella ve Escherichia coli O157:H7 Üzerine Antimikrobiyal Etkinliğinin Karşılaştırılması
Tuğba AKSOY, Hüsnü Şahan GÜRAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kadmiyumun Neden Olduğu Karaciğer Dokusu Hasarında Linalool'un Spexin Düzeyleri ve İnflamasyon Üzerine Etkisi
Sercan KAYA, Tuba YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bisfenol A’ya Maruz Kalan Sıçanların Pankreas Dokusunda Koenzim Q10, Fulleren C60 ve Alfa-Lipoik Asit’in Histomorfometrik, Antiapoptotik ve İnsülin Ekspresyonu Üzerine Etkileri
Songül ÇERİBAŞI, Abdurrauf YÜCE, Özgür BULMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’nin Bingöl İlindeki Kıl Keçilerinde Gebelik Toksemisinin Yaygınlığı
Murat UZTİMÜR, Cennet Nur ÜNAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İshalli Buzağılarda Nötrofil/Lenfosit Oranı, Lenfosit/Monosit Oranı ve Yangısal Marker Olarak Serum Demir Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Ömer AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Akkaraman Koyununda Timik T Hücreli Lenfosarkom
Canan AKDENİZ İNCİLİ, Yesari ERÖKSÜZ, Hasan ABAYLI, Hatice ERÖKSÜZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]