[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-061
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ticari Sanitizerlerin Körpe Ispanaklardaki Salmonella ve Escherichia coli O157:H7 Üzerine Antimikrobiyal Etkinliğinin Karşılaştırılması
Tuğba AKSOY1, Hüsnü Şahan GÜRAN2
1Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Körpe ıspanak, sanitizer, Salmonella, E. coli O157:H7

Körpe ıspanaklar deneysel olarak Salmonella ve E. coli O157:H7 suşları ile kontamine edildi. Daha sonra kontamine ıspanak örneklerinin sanitasyonu için; kontrol (1. grup, herhangi bir sanitizer uygulanmayan grup), sodyum hipoklorit ve aktif klor içeren (2. grup), potasyum tuzlarını içeren (3. grup), yalnızca klor içeren (4. grup), bitkisel kekik yağı, ayçiçek lesitini ve laktik asit içeren (5. grup) ticari sanitizerler 1, 5 ve 10 dakika uygulandı. Körpe ıspanaklara sanitizerlerin 1, 5 ve 10 dakika uygulanmasını takiben ve 4 ⁰C’de 24 saat muhafazası sonunda Salmonella ve E. coli O157:H7 sayısında meydana gelen değişimlerin kontrol grubu ile sanitizer gruplar arasında istatiksel açıdan önemli olduğu bulundu (P<0.05). Sanitizerlerin 10 dakika uygulanmasını takiben Salmonella ve E. coli O157:H7 sayısında en çok azalma sırasıyla 2.75 log kob/cm2 ve 2.55 log kob/cm2 ile 2. grup ve 4. grupta belirlendi (P<0.05). Körpe ıspanakların 4 ⁰C de 24 saat muhafaza sonrası Salmonella ve E. coli O157:H7 sayısında en çok azalma sırasıyla 3.22 log kob/cm2 ve 3.09 log kob/cm2 ile 4. grupta saptandı (P<0.05). Bu çalışma sonuçları, sanitizerler körpe ıspanaklarda Salmonella ve E. coli O157:H7 sayısında her ne kadar >1 log azalmaya neden olsa da bu solüsyonların hiçbirinin güvenli bir şekilde >5 log patojen sayısını azaltmada etkili olmadığını göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]