[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-029
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dondurulmuş Boğa Spermatozoonlarının Progresif Motilitesi, Kinematik Parametreleri ve Mitokondriyal Membran Potansiyeli Üzerine Vajinal Çözdürme Yönteminin Etkisi
Mustafa SÖNMEZ1, Sinem BAYRAK1, Aslıhan ÇAKIR CİHANGİROLU2, İbrahim Halil GÜNGÖR1, Tutku Can ACISU1
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Boğa, sperma, vajinal çözdürme, CASA, flow-sitometri, motilite

Bu çalışmanın amacı, donmuş boğa spermasında iki farklı çözme yönteminin (inek vajinasında ya da ılık su banyosunda) çözülme sonrası spermatolojik parametreler üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktı. Çalışmada dört adet Simental boğaya ait toplam kırk sekiz adet 0.25 mL'lik payet kullanıldı. Payetler ılık suda çözdürme (standart) yönteminde 38⁰C'deki su banyosunda 25 saniyede çözdürülürken, vajinal çözdürme yönteminde ineğin vajinasında 3 dakikada çözdürüldü. Çözdürülen boğa spermasının hareketlilik ve kinematik parametre değerleri bir bilgisayar destekli sperm analiz (CASA) sistemi kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca spermatozoanın mitokondriyal membran potansiyeli Flow-sitometri ile belirlendi. Ilık su banyosunda çözdürülen örneklerle karşılaştırıldığında vajinal çözdürme yöntemi ile çözdürülen spermalarda; total motilite, yüksek mitokondriyal aktiviteye sahip spermatozoon oranı, hızlı spermatozoon oranı ve VCL önemli derecede daha düşük (P<0.05) iken, ölü spermatozoon oranı, LIN ve STR önemli derecede daha yüksekti (P<0.05). Bununla birlikte, progresif motilite, VAP, VSL, WOB, ALH, BCF açısından iki çözdürme yöntemi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (P>0.05). Sonuç olarak donmuş boğa spermasını doğrudan tohumlama kateterine yerleştirip ineğin vajinasında çözdürülmesi; çözdürme sonrası yeterli spermatolojik kalitenin elde edilmesini sağlayabilir. Bununla birlikte, bu yöntemi saha koşullarında kullanmadan önce, daha büyük popülasyonlardaki bireysel farklılıkların ve inkübasyon süresinin çözülme sonrası spermatolojik özellikler üzerindeki etkilerini belirlemek faydalı olabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]