[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-039
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
In Silico Analysis of Genetic Variation in Echinococcus granulosus sensu stricto using Mitochondrial Cytochrome Oxidase b (mt-cytb) Gene Sequences
Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ1, Figen ÇELİK2, Harun Kaya KESİK1, Sami ŞİMŞEK2
1Bingöl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Ana Bilim Dalı, Bingöl, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Echinococcus granulosus, cytb, haplotype, genetic variation

Echinococcus granulosus sensu lato (s.l.), kistik ekinokokozise (KE) neden olan, yaşam döngüleri ve konak seçimleri açısından farklılıklar gösteren ve dünya çapında öneme sahip zoonotik bir tür kompleksidir. Bu çalışmada, dünyanın farklı yerlerinden GenBank'ta kayıt altına alınan E. granulosus sensu stricto (s.s.) izolatlarının mitokondriyal sitokrom oksidaz b (mt-cytb) dizilimi kullanılarak haplotip çeşitliliği, genetik varyasyonu ve popülasyon yapısı araştırılmıştır. Bu amaçla cytb genine ait 26 farklı lokasyondan ve 12 farklı konak türüne ait 418 gen dizisi analizlere dahil edildi. Cytb gen dizisinde 114 farklı noktada mutasyon gözlendi ve 102 haplotip tanımlandı. Tajima's D, Fu's Fs ve Fu’s LD değerleri anlamlı ve yüksek negatif değerler gösterdi. Analiz edilen dizilerde haplotip farklılıkları olduğu ve oluşturulan alt popülasyonlar arasında genetik varyasyonunun olduğu gösterildi. Bu çalışmanın, E. granulosus s.s.’nin dünya çapındaki epidemiyolojisi, coğrafi dağılımı ve cytb genine dayalı popülasyon yapısı hakkında büyük ölçekli çalışmalara temel teşkil edebileceği düşünülmektedir.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]