[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Toxocara canis ile Enfekte İshal Semptomlu Köpeklerde Serumda Çözünür Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü, Lipopolisakkarit Bağlayıcı Protein, Seruloplazmin ve Haptoglobin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mert SEZER1, Enes AKYÜZ1, Yusuf Umut BATI1, Oğuz MERHAN2, Neslihan ÖLMEZ3, Ali Haydar KIRMIZIGÜL1
1Kafkas University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas University, Faculty of Veterinary Medicine Department of Parasitology, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Acute phase protein, dog, lipopolysaccharide binding protein, soluble urokinase plasminogen activator receptor, Toxocara canis

Bu çalışmanın amacı, Toxocara canis (T. canis) ile enfekte ishal semptomları olan köpeklerde serumda çözünebilir ürokinaz plazminojen aktivatör reseptörü (suPAR), lipopolisakkarit bağlayıcı protein (LBP), seruloplazmin ve haptoglobin düzeylerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın hasta hayvan materyalini Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına iştahsızlık, ishal ve kusma şikayetiyle getirilen 1-6 aylık yaşlarda, farklı cinsiyet ve ırklarda dışkı muayenesi ile T. canis teşhisi konmuş 30 köpek oluşturmuştur. Kontrol grubunu ise aynı yaş grubunda klinik ve laboratuar muayenesi sonucu sağlıklı olduğu görülen 20 köpek oluşturmuştur. Hasta ve sağlıklı köpeklerden bir kez kan örneği V. cephalica antebrachi’den alınarak hematolojik ve biyokimyasal analizler yapılmıştır. Hasta grubun eritrosit sayısı, hemoglobin konsantrasyonu ve hematokrit değeri kontrol grubuna göre daha düşük buluunmuştur (P<0.05). Ayrıca hasta grupta serum suPAR (P<0.001), LBP (P<0.001), seruloplazmin (P<0.001) ve haptoglobin (P=0.003) konsantrasyonları kontrol grubuna göre önemli ölçüde yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, ishal semptomu olan T. canis ile enfekte yavru köpeklerde serum suPAR, LBP, seruloplazmin ve haptoglobin düzeyleri değişiklik göstermiştir. Ayrıca veteriner hekimlikte suPAR ve LBP ile ilgili çok fazla çalışmaya rastlanılmamıştır. Yapılan bu çalışmanın bu konuyla ilgili yeni yapılacak çalışmalara bir kaynak olacağını düşünüyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]