[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 082-091
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İshalli Buzağılarda Nötrofil/Lenfosit Oranı, Lenfosit/Monosit Oranı ve Yangısal Marker Olarak Serum Demir Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Ömer AYDIN
Atatürk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Calves diarrhea, lymphocyte/monocyte ratio, neutrophil/lymphocyte ratio, serum iron level

Bu çalışmada ishalli buzağılarda hematolojik kriter olan nötrofil-lenfosit oranı (NLO), lenfosit-monosit oranı (LMO) ve demir (Fe) düzeylerinin araştırılması ve birbirleriyle ilişkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışma materyalini 0-10 gün yaş arasında olan toplam 171 adet Brown Swiss, Simmental ve bunların melez dişi ve erkek buzağıları oluşturmuştur. Çalışma kontrol grubu (Grup-1, n=15), E. coli grubu (Grup-2, n=32), Coronavirüs grubu (Grup-3, n=27), Rotavirüs grubu (Grup-4, n=32), Giardia spp. grubu (Grup-5, n=14), Cryptosporidium spp. grubu (Grup-6, n=15), Rota-Coronavirus grubu (Grup-7, n=21), E. coli- Rotavirus grubu (Grup-8, n=15) olmak üzere sekiz gruptan oluştu. Total lökosit sayısı, nötrofil sayısı, NLO ve Fe düzeyleri ishal gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak farklı bulundu. E. coli grubunun NLO değerleri diğer ishal gruplarına ve kontrol grubuna göre yüksek, lenfosit, monosit ve Fe değerleri ise daha düşüktü. E. coli kaynaklı ishal grubunda inflamatuar düzeyin diğer ishal gruplarına göre daha yüksek olduğu ve ishalli buzağılarda inflamatuar durumun belirlenmesinde NLO, LMO ve Fe düzeylerinin anlamlı değerler verdiği sonucuna varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]