[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 092-094
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Akkaraman Koyununda Timik T Hücreli Lenfosarkom
Canan AKDENİZ İNCİLİ1, Yesari ERÖKSÜZ1, Hasan ABAYLI2, Hatice ERÖKSÜZ1
1Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Patoloji, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Viroloji, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pathology, sheep, thymic lymphoma

Timik T hücreli lenfosarkom, hayvanlarda timustan köken alan ve diğer organlara yayılabilen nadir bir malignitedir. Bu olgu sunumunda 11 aylık Akkaraman koyunun da timik lenfosarkom olgusunu sunuyoruz. Sığır lösemi virüsü (BLV) enfeksiyonu olmayan koyunlarda ve diğer hayvanlarda timik lenfosarkom oluşumu hala tam olarak anlaşılamamıştır. PCR analizimiz, tümörün BLV ile ilişkili olmadığını gösterdi. Sonuç olarak, bulgularımız koyunlarda BLV enfeksiyonu olmayan timik T hücreli lenfosarkom olduğunu göstermektedir. Koyun ve diğer hayvanlarda timik lenfosarkomun etiyolojisini ve patogenezini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]