[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 070-077
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bisfenol A’ya Maruz Kalan Sıçanların Pankreas Dokusunda Koenzim Q10, Fulleren C60 ve Alfa-Lipoik Asit’in Histomorfometrik, Antiapoptotik ve İnsülin Ekspresyonu Üzerine Etkileri
Songül ÇERİBAŞI1, Abdurrauf YÜCE2, Özgür BULMUŞ3
1Firat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Elazığ, TÜRKİYE
2Firat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology, Elazığ, TÜRKİYE
3Balıkesir University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Balıkesir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Alpha-lipoic acid, bisphenol A, coenzyme Q10, fulleren C60, pancreas

Bu çalışmada, erken pubertal gelişim döneminden itibaren düşük dozda BPA’ya maruz kalan erkek sıçanlarda pankreasta meydana gelen morfometrik değişimler, apoptozis temelli pankreatik doku hasarı ile insülin ekspresyonundaki farklılıkların ortaya konulması ve BPA’nın olumsuz etkilerine karşı KoQ10, FUL, ALA’in muhtemel koruyucu özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada; 1 aylık, 60 adet Sprague-Dawley ırkı erkek sıçan kullanıldı. Hayvanlar, canlı ağırlıkları dikkate alınarak rastgele toplam 8 gruba ayrılarak özel kafeslere yerleştirildi. Gruplara, 7 hafta süreyle uygulamalar oral gavaj yöntemiyle BPA, KoQ10, FUL, ALA 0.2 mL zeytinyağına katılarak gerçekleştirildi. Tüm gruplarda Langerhans adacıklarında yapılan morfometrik ölçümler sonucu ortalama adacık sayı, adacık çap ve alanlarının BPA grubunda azaldığı dikkati çekti. BPA ile birlikte KoQ10 ve ALA uygulamasının adacık sayılarında artışa neden olduğu, FUL’un ise etkili olmadığı gözlendi. KoQ10 ve FUL’un adacık çapı ve alanlarında BPA’ya karşı etkisiz olduğu ancak ALA’nın olumlu etkisinin olduğu belirlendi. İnsülin pozitifliğinin BPA uygulanan tüm gruplarda kontrol grubuna göre azaldığı, adacıklarda insülin ekspresyonu KoQ10, FUL ve ALA’nın, BPA’ya karşı anlamlı bir etkisinin olmadığı saptandı. BPA’nın öncülük ettiği apoptotik değişimlere karşı KoQ10 ve ALA’nın etkili olduğu ancak FUL’in olumlu etkisinin olmadığı izlendi. Sonuç olarak sunulan çalışmada sıçanlarda uzun süreli BPA uygulaması ile endokrin pankreasta histopatolojik değişimler gözlenmemekle birlikte morfometrik açıdan önemli değişimler ile adacık hücrelerinde insülin salınımının azaldığı, apoptozisin ise tetiklendiği belirlenmiş; BPA’nın endokrin pankreastaki etkisine karşı ise KoQ10 ve ALA’in kısmen koruyucu etkilerinin olduğu ortaya konmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]