[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 237-244
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Organik Süt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Staphylococcus spp.’nin Tür Düzeyinde Dağılımı ve Antibiyotiklere Duyarlılığının Belirlenmesi
Emine TANAMAN1, Aydın VURAL2
1Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Diyarbakır, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, biyofilm oluşumu, koagülaz negatif Staphylococcus, organik süt ürünleri, S. aureus

Bu çalışmada 104 adet organik süt ve süt ürününde Staphylococcus spp.’nin tür düzeyinde tespiti, tespit edilen izolatlarda enterotoksin varlığının, antibiyotik duyarlılığının ve biyofilm oluşumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Klasik yöntemlerle tespit edilen izolatların tanımlanmasında Vitek 2 kompakt bakteri tanımlama sistemi kullanılmıştır. Staphylococcal enterotoksin varlığının belirlenmesi ELFA yöntemi ile VIDAS cihazında gerçekleştirilmiştir. Staphylococcus izolatlarında biyofilm üretiminin belirlenmesinde tüp metodu, antibiyotik duyarlılığının belirlenmesinde disk difüzyon metodu kullanılmıştır. S. aures sadece beyaz peynir örneklerinden izole edilmiştir. Beyaz peynir örneklerinde S. equorum, S. hominis subsp. hominis ve S. sciuri; dil peyniri örneklerinde S. saprophyticus ve S. xylosus; kaşar peyniri örneklerinde S. carnosus subsp. carnosus ve S. caprae; keçi peyniri örneklerinde S. haemolyticus ve S. hominis subsp. hominis türleri bulunmuştur. Süt, yoğurt, tereyağı ve kefir örneklerinde ise KNS varlığı tespit edilememiştir. Tespit edilen izolatlarda %1.92 düzeyinde stafilokokal enterotoksin saptanmıştır. S. aureus izolatlarında sefoksitin (metisilin) ve gentamisin direnci %50 ve %25 düzeyinde bulunmuştur. S. aureus, S. sciuri, S. carnosus, S. hominis ve S. xylosus izolatlarında en az iki ve daha fazla antibiyotiğe karşı direnç (çoklu direnç) saptanmıştır. S. aureus izolatlarının zayıf ve orta düzeyde biyofilm oluşturma oranları %75 ve %25 iken; KNS’lerde bu değerler %53.8 ve %46.2’dir. İzolatların hiçbiri güçlü düzeyde biyofilm oluşturamamıştır. Süt, yoğurt, keçi peyniri, tereyağı ve kefir örneklerinde ise biyofilm oluşumu saptanmamıştır. Bu çalışmada insan sağlığı açısından risk oluşturabilen Staphylococcus spp. ve enterotoksinlerinin organik süt ve ürünlerinde bulunabildiği ortaya konulmuştur. Organik süt ürünlerindeki risk analizlerinde bu sonuçlar kullanılabilecektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]