[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 203-208
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kekliklerde Duodenum Mukozasındaki Mast Hücrelerinin Dağılımı
İlknur ÜNDAĞ, Hasan Hüseyin DÖNMEZ
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Keklik, duodenum, mast hücresi

Bu çalışmanın amacı, kekliklerde prepubertal ve postpubertal dönemde duodenumdaki mast hücrelerinin lokalizasyonunu, dağılımını ve heterojenitesini belirlemektir. Bu amaçla altı adet prepubertal ve altı adet postpubertal dönemdeki kekliklerden duodenum örnekleri alındı. Alınan dokular %10'luk formol solüsyonunda tespit, rutin doku takip işlemi sonrasında parafine gömüldü. Doku örnekleri toluidin blue, alcian blue-safranin O ve Crossman's triple boyama yöntemleri ile boyandı. Keklik duodenumunun baş, orta ve son bölgelerinde mast hücrelerinin varlığı tespit edildi. Bu hücrelerin çoğunlukla duodenumun tunika mukoza ve tunika serozasında, çok azının da tunika muskularis tabakasında yer aldığı görüldü. Mast hücre sayısının prepubertal dönemde postpubertal döneme göre daha fazla olduğu belirlendi (P<0.05). Bu verilere göre mast hücrelerinin prepubertal dönemde kekliklerin bağışıklık sisteminde daha aktif rol oynadığı düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]