[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 269-274
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Etlik Piliç Karma Yemlerinde Ham Gliserin Kullanımı
Yahya IŞIK1, Ergün DEMİR2
1Balıkesir Üniversitesi, Kepsut Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Balıkesir, TÜRKİYE
2Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Biyodizel, etlik piliç, ham gliserin, karma yem

Artan dünya nüfusuna bağlı olarak enerji ihtiyacı da artmaktadır. Ancak fosil yakıtlar artan ihtiyacı karşılayamamakta ve alternatif arayışına sebep olmaktadır. Biyodizel akaryakıt olarak kullanılabilen, alternatif bir yakıt olarak bu arayışa çözüm olabilir. Enerji ihtiyacı ve alternatif enerji kaynağı arayışı hayvan besleme alanında da son yıllarda önem kazanmıştır. Biyodizel üretiminin ana yan ürünü olan ham gliserin yem sektöründeki bu arayışa çözüm olabilir. Ham gliserin yem sektörü için nispeten daha ucuz maliyetlerle elde edilebilir. Kanatlı karma yemlerinde yüksek oranda bulunan mısır gibi tane yemlerden daha az kullanılabilir. Saf gliserinin brüt enerjisinin yaklaşık 4100 kcal/kg, ham gliserinin brüt enerjisi yaklaşık 3600 kcal/kg ve ham gliserinin AMEn’nin 3434 kcal/kg olduğu ifade edilmiştir. Bu derleme makalesi, etlik piliç karma yemlerinde alternatif bir enerji kaynağı olarak ham gliserin kullanımını ve büyüme performansı, kesim ve kan parametreleri ile bağırsak sağlığı gibi farklı parametreler üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. İçeriğindeki kirleticiler makul sınırlar içinde tutulduğu sürece etlik piliç beslenmesinde %10 düzeylerine kadar ham gliserin içeren karma yemler kullanılabilir ancak yapılacak ileri çalışmalarla karkas performansı, kan parametreleri, bağırsak sağlığı gibi daha fazla indeksin belirlenmesi gerekmektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]