[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-187
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıcaklık Stresine Maruz Bırakılmış Damızlık Erkek Bıldırcınlarda Diyete Katılan Meyan Kökünün (Glycyrrhiza Glabra) Bazı Antioksidan Parametreler ve Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri
Aslıhan SUR1, Muhittin ZENGİN2, Seda İFLAZOĞLU MUTLU3, Pınar TATLI SEVEN3, İsmail SEVEN4, Oğuz Koray BACAKSIZ5
1Balıkesir Üniversitesi, Kepsut Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Balıkesir, TÜRKİYE
2Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Arıcılık Programı, Elazığ, TÜRKİYE
5Balıkesir Üniversitesi, Savaştepe Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Balıkesir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, sıcaklık stresi, meyan kökü, TNF-α, antioksidan durum

Bu çalışmada sıcaklık stresine maruz bırakılmış damızlık erkek bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) diyete katılan meyan kökünün (Glycyrrhiza glabra) bazı antioksidan parametreler ve organ ağırlıkları üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 2 aylık yaşta toplam 120 hayvan 4 deneme grubuna ayrılmıştır. Deneme grupları; 1.TN0- normal sıcaklıkta (22⁰C) bulunan ve bazal diyetle beslenen grup, 2.TN500- normal sıcaklıkta (22⁰C) bulunan ve diyete 500 mg/kg dozunda meyan kökü tozu katılan grup, 3.SS0 -yüksek sıcaklıkta (34⁰C) bulunan ve bazal diyetle beslenen grup, 4.SS500- yüksek sıcaklıkta (34⁰C) bulunan ve diyete 500 mg/kg dozunda meyan kökü tozu katılan grup şeklinde dizayn edilmiştir. Her grup 30 hayvandan ve 3 alt gruptan oluşturulmuştur. Toplam 42 gün süren deneme sonunda dekapitasyon ile kan örnekleri alınmıştır. Serum tümör nekroz faktörü-α (TNF-α), kortizol, malondialdehit (MDA), total antioksidan seviyeleri (TAS), total oksidan seviyeleri (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) değerleri ile kalp, karaciğer ve testis ağırlıkları ölçülmüştür. Meyan kökü katkısının serum TAS düzeyi üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). TNF-α, kortizol, MDA, TOS, OSI düzeyleri ile karaciğer ve testis ağırlıkları; çevre sıcaklığı, katkı maddesi (meyan kökü) ve çevre sıcaklığı-katkı maddesi arasındaki interaksiyondan etkilenmemiştir (P>0.05). Kalp ağırlığı açısından sıcaklık stresinin etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). Meyan kökü tozu bu çalışmada rakamsal olarak sıcaklık stresinin olumsuz etkilerini azaltabilmekle birlikte farklı dozlarının ilerleyen çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]