[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 379-388
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ YÖRESİNİN BİLİNMEYEN TIBBİ BİTKİLERİ
Şemsettin CİVELEK, İsmailTÜRKOĞLU
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitki, Etnobotanik, Elazığ, Sağlık

Bu çalışmada, tıbbi değeri hakkında literatürde bilgi bulunan 65 bitki verilmiştir. Bu bitkilerin tıbbi kullanımı Elazığ halkı tarafından bilinmemektedir. Dolayısıyla tıbbi olarak kullanılmamaktadır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]