[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 379-388
[ Turkish ] [ PDF ]
Unknown Medicinal Plants In Vicinity of Elazığ
Şemsettin CİVELEK, İsmailTÜRKOĞLU
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Keywords: Medicinal Plant, Ethnobotanic, Elazığ, Health

In this study, 65 plants about medicinal value of which there is information in literature have been listed. However these plants were not recognised by the people of this region. Consequently no medical usage was encountered.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]