[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-081
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
BİR MUHABBET KUŞUNDA (MELOPSİTTACUS UNDULATUS) ABDOMİNAL BÖLGEDE LİPOMA
Mine YAMAN1, İhsan YAMAN2, İbrahim CANPOLAT3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Lipoma, Muhabbet Kuşu

Bu çalışmada, 2 yaşında bir muhabbet kuşunun karın bölgesi deri altında 3.5 x 3 x 2.5 cm boyutlarında yumuşak kitle saptandı. Kitle bulunduğu yerden operasyonla total olarak ekstirpe edildi. Histopatolojik muayenede kitlenin basit tipte lipoma olduğu ortaya konuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]