[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-102
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
BAZI CARNIVORLARDA VISCEROCRANIUM’UN KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK İNCELENMESİ
Meryem KARAN1, Ali AYDIN1, Sema TİMURKAAN2, Burhan TOPRAK3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
3Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Etlik /Ankara – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Viscerocranium, carnivor, anatomi

Bu çalışma; kedi, köpek, porsuk, sansar ve su samuru’nun viscerocranium’larının spesifik anatomik özelliklerini incelemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla cinsiyet gözetmeksizin her birinden beşer toplam 25 hayvan kullanıldı.

Proc. septalis tüm hayvanlarda lateral ve medial olmak üzere 2 uca ayrılmıştı. Arcus zygomaticus sansar, kedi ve su samurunda lateral, porsuk ve köpeklerde ise oblik bir şekilde uzandı. Foramen palatinum majus su samuru, porsuk ve sansarda tamamen maxilla’nın sınırları içerisinde, kedi ve köpekte ise os palatinum’un lamina horizontalis’i ile os maxilla’nın proc. palatinus’unun birleşim yerinde bulundu. Foramina mentalia sansar, porsuk ve köpekte 2, su samurunda 5 adet delikten oluşmaktaydı.

Sonuç olarak; kedi, köpek, su samuru, sansar ve porsukta viscerocranium’u oluşturan kemikler arasında farklılıklar olduğu ve makroskopik olarak bu kemiklerin kolaylıkla identifiye edilebileceği ortaya konuldu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]