[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-121
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
VETERİNER HEKİMLİĞİ KLİNİKLERİNİN TİCARİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER I. BİLGİ EDİNME EĞİLİMİ VE DEONTOLOJİK TUTUM
Abdullah ÖZEN1, Rahşan ÖZEN2, Erhan YÜKSEL3, Aşkın YAŞAR4, Halis YERLİKAYA1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Kayseri – TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ – TÜRKİYE
4Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Konya – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bilgi teknolojileri, Deontoloji, klinisyen veteriner hekimliği, Veteriner hekim

Çalışmada, klinisyen veteriner hekimlerin, genelde bilgi teknolojilerinin bazı temel gereçlerini kullanımı ile deontoloji kavramı bakımından tutumları, özelde ise bu kavramlar ile ticarî performans arasındaki ilişki incelendi. Bu amaçla, Türkiye’nin Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan 14 ilde klinisyenlik yapan 129 veteriner hekim üzerinde anket uygulandı. Araştırmaya dâhil edilen klinisyenlerin bilgi teknolojilerinin bazı temel gereçlerini kullanım oranlarının
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]