[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-131
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
VETERİNER HEKİMLİĞİ KLİNİKLERİNİN TİCARİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER II. İLÂÇ SATIŞI
Abdullah ÖZEN1, Rahşan ÖZEN2, Erhan YÜKSEL3, Aşkın YAŞAR4, Halis YERLİKAYA1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Kayseri – TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Elazığ – TÜRKİYE
4Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Konya – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İlâç satışı, Klinisyen veteriner hekimliği, Veteriner hekim, Veteriner ilâçları

Çalışmada, klinisyen veteriner hekimlerin, hayvan hastalıklarında kullanılan ilâçları satış yetkisi ile ilgili konulardaki tutumları ve bu tutumlar üzerinde etkili faktörler incelendi. Bu amaçla, Türkiye’nin Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan 14 ilde klinisyenlik yapan 129 veteriner hekim üzerinde anket uygulandı. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, ilâç satış yetkisine yüklenen anlamın, veteriner hekimliği algılaması için geri dönülmez olumsuzluklara neden olacak bir potansiyel taşıdığı sonucuna varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]