[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 157-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
DİŞİ BİR KÖPEKTE HERNİA İNGUİNALİS OLGUSU VE OPERATİF SAĞALTIMI
Ali Said DURMUŞ, Mehmet Cengiz HAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, Dişi köpek

Bu olgu sunumunda dişi bir köpekte bulunan kasık fıtığı, operasyonunun ve sonuçlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]