[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 239-241
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
GEÇİCİ NÖROLOJİK DEFİSİTLER İLE ORTAYA ÇIKAN SUBAKUT SUBDURAL HEMATOMUN TEDAVİSİNDE ACİL CERRAHİ DRENAJİN ROLÜ:OLGU SUNUMU
Fatih S. EROL, Metin KAPLAN, Cahide TOPSAKAL, M. Faik ÖZVEREN, Ebru GERCEK
Firat University School of Medicine Department of Neurosurgery, Elazig – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Subdural hematom, cerrahi tedavi, geçici iskemik atak.

Subakut subdural hematomlarda, geçici iskemik ataklar oldukça nadir görülür. Bu klinik fenomenin patofizyolojisinde hematomun lokal ödem oluşturucu etkisi ve serebral vasküler yapılardaki değişimler yer alır. Atrial fibrilasyon yada geçici iskemik ataklara neden olabilen karotis arterinin tromboembolik hastalıkları ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır. Tedavide ise; oluşan kitle etkisinden kurtulmak için cerrahi drenaj yapılmalıdır. Bu çalışmada; motor afazi ve hemiparezi ile presente olan bir subakut subdural hematom vakasında hematomun boşaltılmasındaki gecikmeden dolayı oluşan nörolojik semptomların kalıcılığı tartışılmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]