[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 249-251
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SON ALTI AY İÇİNDE LABORATUVARIMIZDA SAPTANAN SOLUNUM YOLU VİRÜSLERİNİN SEROPOZİTİVİTESİ
Fulya İLHAN1, Gökçen ÖZDEMİR2, Vedat BULUT1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ -TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Solunum, Virüsler, Seropozitivite

Bu retrospektif çalışmada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fırat Tıp Merkezi İmmünoloji laboratuvarına gelen hasta kanlarında Ocak 2005-Temmuz 2005 tarihleri arasında saptanan solunum yolu virüslerinin immünoglobülin değerlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Temel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının etkeni olarak bilinen; respiratuvar sinsityal virüs (RSV), adenovirüs, influenza-A ve influenza-B virüslerine karşı IgM ve IgG tipindeki antikorlar ELISA yöntemiyle incelenmiştir. 61’i kadın, 75’i erkek ve 30’u çocuk olmak üzere toplam 166 kan örneğinde inceleme yapılmış, kadın hastaların 45 (%74.64), erkeklerin 51 (%68.2)ve çocukların ise 21 (%70.0)’inde söz konusu virüslere karşı IgG koruyucu antikoru saptanırken, kadın ve erkeklerde her bir grupta bir influenza-A IgM ve çocuklarda dört adenovirüs IgM olmak üzere toplam altı hastada IgM pozitifliği saptanmıştır, geri kalanlar ise incelenen respiratuvar virüslere karşı IgG negatif ve IgM negatif olarak bulunmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]