[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-086
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SIĞIR THEİLERİOSİSİ
Kürşat ALTAY, Münir AKTAŞ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İsimlendirme, morfoloji, patojenite, sığır, theileria.

Theileria türleri evcil ve yabani ruminantlarda enfeksiyon oluştururlar. Sığırlardaki türler, dünyanın hemen her tarafında yaygın olarak bulunmakta ve sığır endüstrisi için büyük problem oluşturmaktadır. Theileria parva ve Theileria annulata kültür ırkı duyarlı sığırlarda yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden lenfoproliferatif karakterde hastalığa neden olurlar. Diğer türler ise daha hafif enfeksiyonlara neden olurlar. Bu türlerin patojenitesi, taksonomi ve nomenkülatördeki yerleri tartışmalıdır. Türkiye’de tropikal theileriosis, sığır endüstrisi için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ancak diğer Theileria türlerinin varlığı ile ilgili fazla bilgi mevcut değildir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]