[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ELAZIĞ’DA TÜKETİME SUNULAN KAYMAKLI VE MEYVE AROMALI DONDURMALARDA KOLİFORM BAKTERİLERİN DAĞILIMI
Bahri PATIR, Gülsüm ATEŞ ÖKSÜZTEPE, O. İrfan İLHAK
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dondurma, Koliform bakteri, Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella

Bu araştırmada, Elazığ’da açık olarak satışa sunulan kaymaklı (sade) ve meyve aromalı dondurmalarda koliform bakterilerin türleri ile dağılımları incelendi. Bu amaçla, 50 adedi kaymaklı ve 50 adedi de meyve aromalı (limonlu, kakaolu, fıstıklı, vişneli ve çilekli dondurmaların her birinden 10 adet) olmak üzere toplam 100 adet dondurma örneği alındı.

Koliform bakterileri örneklerde en az <1,00 log10 kob/g, en çok 5,74 log10 kob/g sayılarında bulundu. Örneklerden toplam olarak 632 suş izole edildi. Kaymaklı dondurmalardan izole edilen 186 suşun 41’ inin Escherichia coli (% 22,04) olduğu saptandı. Suşların 89’unun Escherichia cinsi (% 47,85), 45’ inin Citrobacter cinsi (% 24,19), 32’sinin Enterobacter cinsi (% 17,20) ve 20’sinin Klebsiella oxytoca (% 10,75) olduğu tespit edildi. Meyve aromalı dondurmalardan izole edilen 446 suşun yalnızca 26’sının (% 5,83) Escherichia coli olduğu gözlemlendi. Suşların 190’ının Enterobacter cinsi (% 42,60 ), 103’ünün Escherichia cinsi (% 23,09), 96’sının Citrobacter cinsi (% 21,52) ve 57’sinin de Klebsiella oxytoca (% 12,78) olduğu saptandı. Toplam 632 izolat içerisinde kaymaklı dondurmalarda Escherichia cinsinin, meyve aromalı dondurma örneklerinde ise Enterobacter cinsi bakterilerin daha yaygın olduğu görüldü.

Sonuç olarak veriler, Elazığ’da tüketime sunulan dondurmaların özellikle Escherichia coli ile Enterobacter cinsine ait bakterileri önemli oranlarda içermesi nedeniyle, ürünün hijyenik koşullarda yapılmadığını, dolayısıyla halk sağlığı açısından yeterli güvenceye sahip olmadığını göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]