[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ISITMA VE ÖĞÜTME İŞLEMLERİ UYGULANAN TAM YAĞLI SOYANIN TOKLULARDA PERFORMANS VE HAM BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME DERECESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Mehmet ÇİFTÇİ1, Talat GÜLER1, İ.Halil ÇERÇİ1, O. Nihat ERTAŞ2, Bestami DALKILIÇ1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tam yağlı soya, Isıtma, Öğütme, Performans, Sindirim, Toklu

Bu çalışmada, ısı ve öğütme gibi farklı fiziksel işlemlere tabi tutulan tam yağlı soyanın toklu rasyonlarına katılabilme olanağı araştırılmıştır.

Bu amaçla, çalışmada yaklaşık 37 kg canlı ağırlıkta, 7–8 aylık 32 baş erkek toklu kullanılmıştır. Araştırma rasyonları izonitrojenik ve izokalorik olarak hazırlanmıştır. Rasyona katılan soyaya uygulanan fiziksel işlemler deneme gruplarını oluşturmuştur. Buna göre, öğütülmüş ve ısı işlemi uygulanmış soya verilen grup I+ÖS, öğütülmüş ve ısı işlemi uygulanmamış soya verilen grup ÖS, ısı işlemi uygulanmış bütün soya verilen grup I+BS ve ısı işlemi uygulanmamış bütün soya verilen grup ise (BS) grubunu oluşturmuştur.

En yüksek günlük canlı ağırlık artışı (GCAA), I+ÖS grubunda, en düşük GCAA ise BS grubunda tespit edilmiştir (P<0.05). Yemden yararlanma oranları da gruplarda sırası ile 4.98, 5.78, 5.55 ve 6.34 olarak tespit edilmiştir (P<0.05). Kuru madde, ham yağ, ham selüloz ve ham külün sindirilme derecesi bakımından gruplar arasında istatistiksel bir fark tespit edilmemiştir. Organik madde, ham protein ve azotsuz öz maddelerin sindirilme derecesi ÖS ve I+BS gruplarında birbirine yakın çıkarken, en yüksek sindirilme I+ÖS grubunda, en düşük ise BS grubunda tespit edilmiştir (P<0.05).

Sonuç olarak, tam yağlı soyaya uygulanan ısı (120 ºC’de 1 saat) ve öğütme işlemleri kuzularda performans ile organik madde, ham protein ve azotsuz öz maddenin sindirilme derecesini olumlu yönde etkilemiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]