[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-113
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE BASKETBOL ANTRENMANININ FİZİKSEL UYGUNLUK ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Yüksel SAVUCU1, Bilsen SİRMEN2, Serap İNAL2, Mustafa KARAHAN3, İbrahim ERDEMİR4
1Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
2Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul – TÜRKİYE
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul – TÜRKİYE
4Trakya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Edirne – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Zihinsel engelli, Basketbol antrenmanı, Fiziksel uygunluk

Bu çalışmada zihinsel engelli bireylerde Basketbol antrenmanının fiziksel uygunluk üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Basketbol antrenmanı uygulamasıyla; bu bireylerin takım arkadaşlarıyla bir uyum içinde olmaları, fiziksel uygunluk ve hareket davranışlarında gelişme kaydedilmesi hedeflenmiştir.

Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezinde eğitim gören 18-25 yaşları arasında, çalışmayı engelleyecek fiziksel engeli olmayan, 15’i deney grubuna ve 15’i kontrol grubuna rastlantısal olarak ayrılmış toplam 30 eğitilebilir erkek zihinsel engelli birey haftada iki gün (Salı, Perşembe) ve 70 dakika olmak üzere üç aylık bir basketbol antrenmanına (Özel Olimpiyat Oyunları) katılmış deney grubunun, antrenman programı öncesi ve sonrası, kontrol grubunun ise ön test ve son testlerde fiziksel uygunluk ve antropometrik özellikleri ölçülmüştür.

Basketbol antrenmanı için Özel Olimpiyat Oyunları Basketbol Yetenek Değerlendirme Testi (BSAT) ve engelliler için geliştirilmiş Brockport Test Bataryasına göre uygulanan fiziksel & fizyolojik (vücut ağırlığı, boy, vücut yağ yüzdesi, beden kitle indeksi (BKİ), 16 metre mekik koşusu, bacak kuvveti, el-pençe kuvveti, düz kol asılı kalma, bükülü kol asılı kalma, modifiye mekik, izometrik şınav, otur-eriş ve omuz esnekliği) ölçümler ve Anaerobik uygunluk (dikey sıçrama ve 20 metre sprint) ölçümleri alınmıştır.

Grupların ön-test ve son-test karşılaştırılmalarında Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, grupların gelişim farklarında Mann-Whitney U testi uygulanmış ve parametreler arasında p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde ilişkiler aranmıştır.

Çalışma sonunda, fiziksel aktivitelerin insan vücudu üzerindeki olumlu etkilerinin engelli insanlar içinde önemli yararlar sağladığı saptanmış, basketbol uygulamasına katılan engelli bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerinin ve hareket davranışlarının geliştiği görülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]