[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 321-322
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Marshall Sendromu; Olgu Sunumu
A.Neşe ÇITAK KURT, Saadet AKARSU, Abdullah KURT, Erdal YILMAZ, Feyza İNCEKÖY GİRGİN, A. Denizmen AYGÜN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Marshall Sendromu, Yenidoğan, Kraniofasiyal anomaliler

Marshall sendromu kraniofasiyal anomaliler, sağırlık, göz anomalileri, iskelet anomalileri ile karakterize otozomal dominant geçişli nadir görülen bir sendromdur. Tanımlanan yenidoğan hastanın sendroma uyan yüz görünümü yanı sıra boy kısalığı vardı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]