[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 5, Sayfa(lar) 371-374
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lenfatik Uterus Kistli Arap Kısraklarında Plazma Oxidan-Antioxidant Değerleri
Nurettin AYDİLEK1, Mehmet Osman ATLI2, Hayrettin ÇETİN3, Aydın GÜZELOĞLU2, Hüdai İPEK1
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Şanlıurfa-TÜRKİYE
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Konya-TÜRKİYE
3Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Aydın-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Kısrak, Beta Karoten, Lipit Peroksidasyon, Uterus Kisti

Uterus kistleri kısraklarda fertilite kaybına neden olan önemli faktörlerden biridir. Lenfatik uterus kisti olan kısraklardaki plazma oksidan-antioksidan dengesini inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır.

Bu çalışmada, lenfatik uterus kisti bulunan kısraklarda plazma oksidan (malondialdehit [MDA]) ve antioksidan (glutatyon [GSH], ß-karoten, E vitamini konsantrasyonları ile glutatyon peroksidaz [GSH-Px] ve katalaz aktiviteleri) dengesi araştırıldı. Bu amaçla, yaşları 15-20 arasında değişen 10 uterus lenfatik kistli ve 8 sağlıklı Arap kısrağından kan örnekleri toplandı.

E vitamini, ß-karoten, GSH ve MDA konsantrasyonlarında gruplar arasında önemli bir farklılık gözlenmedi. Lenfatik uterus kistli kısraklardaki plazma beta-karoten seviyesinin ise sağlıklı kısraklarınkinden düşük olduğu tespit edildi (P<0.01).

Bu sonuçlar, düşük ß-karoten seviyelerinin uterus lenfatik kist patogenezinde rol alabileceğini düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]