[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2006, Cilt 20, Sayı 5
Hatay Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Brusellozisin Seroprevalansının Araştırılması
Tekin ŞAHİN, Abdulbaki YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hidatik Kist Sıvısından Antijen B (Agb)'nin Kısmi Purifikasyonu ve Koyun Hidatidosisinin Tanısındaki Etkinliği
Sami ŞİMŞEK, Armağan Erdem ÜTÜK, Ergün KÖROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erkek Farelerde Arı Sütünün Uzun Süreli Uygulanmasının Bazı Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi
Füsun KARAÇAL TEMAMOĞULLARI, Faruk ARAL, Reşat DEMİRKOL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Investigation of Relationship Between Serum Progesterone, Vitamin A, ß-Carotene and Magnesium Levels During Pregnancy and at Postpartum Period
Hamit YILDIZ, Erdal KAYGUSUZOĞLU, Sedat YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Boğaların Potansiyel Fertilitelerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Servikal Mukus Penetrasyon Test Tekniği (Payet Yöntemi
Muzaffer TAŞ, Ümit CİRİT, Süleyman BACINOĞLU, Kemal AK, İrfan Kamuran İLERİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ'da Tüketime Sunulan Açık Ayranlar ile Orijinal Ambalajlı Ayranların Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi
Bahri PATIR, Gülsüm ÖKSÜZTEPE, Pınar ŞEKER, Abdullah DİKİCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İneklerde Tespit Edilen İlk Atlama Davranışından Suni Tohumlama Zamanına Kadar Geçen Sürenin Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Mustafa SÖNMEZ, Seyfettin GÜR, Emrah Hicazi AKSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Oxidant/Antioxidant Status of Plasma in Arabian Mares with Uterine Lymphatic Cysts
Nurettin AYDİLEK, Mehmet Osman ATLI, Hayrettin ÇETİN, Aydın GÜZELOĞLU, Hüdai İPEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Kedide Primer Hepatik Lipidozis Olgusu
Yusuf GÜL, Ömer KIZIL, Ali Osman ÇERİBAŞI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dişi Bir Eşekte Rastlanan Sonbahar Follikülü Olgusu
Nevzat SAAT, Yaşar AKAR, Ali Osman ÇERİBAŞI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]