[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2007, Cilt 21, Sayı 1
Doğal Enfekte Köpeklerde Klinik Isospora spp. Enfeksiyonu
Armağan Erdem ÜTÜK, Sami ŞİMŞEK, Haydar ÖZDEMİR, Ömer KIZIL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Study on Life Satisfaction of Turkish Veterinary Practitioners*
Abdullah ÖZEN, Erhan YÜKSEL, Rahşan ÖZEN, Eray ATIL, Aşkın YAŞAR, Halis YERLİKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tropikal Tayleriyozisli Sığırlarda Hemogram ve Bazı Serum Parametrelerindeki Değişiklikler
Ömer KIZIL, Tolga KARAPINAR, Engin BALIKÇI, Meltem KIZIL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kıl Keçisi ve Saanen X Kıl Keçisi (F1) Melezlerinde Besi Performansı ve Karkas Özellikleri*
Ü. Gülcihan ŞİMŞEK, Metin BAYRAKTAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması
Ü. Gülcihan ŞİMŞEK, Metin BAYRAKTAR, Murad GÜRSES
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Microbiological and Chemical Quality of Cokelek Marketed in Elazığ
Gülsüm Ateş ÖKSÜZTEPE, Bahri PATIR, Abdullah DİKİCİ, Ö. Pelin BOZKURT, Mehmet ÇALICIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İvesi Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Dönemdeki Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Mineral Madde Düzeylerinin Araştırılması
Nihat ÖZYURTLU, Sema Y. GÜRGÖZE, Servet BADEMKIRAN, Aynur ŞİMŞEK, Romedi ÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Afyon İli Sokak Köpeklerinde Canine Herpesvirus-1 (CHV-1) Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması
Sibel GÜR, Abuzer ACAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erzurum'da Tüketime Sunulan Geleneksel Civil Peynirinde Akar Varlığının Araştırılması
Osman Aygün, Mehmet Yaman, Hisamettin Durmaz
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Besi Sığırında Çinko Yetersizliği Olgusu
Engin BALIKÇI, D. Özlem DABAK, Ömer KIZIL, Tolga KARAPINAR, M. Reşat ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]