[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-020
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kıl Keçisi ve Saanen X Kıl Keçisi (F1) Melezlerinde Besi Performansı ve Karkas Özellikleri*
Ü. Gülcihan ŞİMŞEK, Metin BAYRAKTAR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kıl keçisi, Saanen, Melezleme, Besi Performansı, Karkas özellikleri

Bu araştırma, Kıl keçisi ve Saanen x Kıl keçisi (F1) melezi oğlaklarda besi performansı, karkas özellikleri ve etlerin duyusal özelliklerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Araştırmada, besi dönemi için 19 baş saf, 15 baş melez (F1), kesim ve karkas özellikleri için her genotipten 8 baş, etlerin duyusal özellikleri için ise 4'er baş erkek materyal kullanılmıştır. Oğlaklar ortalama 22.00 kg geldiklerinde besiye alınmış, besi süresince tüketilen kesif ve kaba yemler kaydedilmiştir. Besi işlemi 98 gün sürmüş, besi sonunda oğlaklar karkas özelliklerinin incelenmesi amacıyla kesime sevk edilmiştir. Besi, kesim ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması amacı ile GLM (Genel Linear Model), etlerin duyusal özelliklerinin tespiti için Mann- Whitney U testi kullanılmış, yemden yararlanma özellikleri için istatistiki analiz uygulanmamış, grup ortalamaları verilmiştir.

Saf ve melez ırkta besi dönemi boyunca günlük canlı ağırlık artışları sırasıyla 0.123, 0.108 kg, kesif ve kaba yem için yemden yararlanma değerleri sırasıyla 8.83, 1.76 kg ve 10.27, 1.81 kg, soğuk randıman değerleri % 47.32, 48.38 olarak bulunmuş, etlerin duyusal özelliklerinde guruplar arasında istatistiki farklılık saptanmamıştır.

Sonuç olarak, araştırılan tüm özelliklerde genotiplerin benzer olduğu görülmüştür.

* Bu araştırma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-688, FÜBAP-712) Yönetim Birimi tarafından desteklenen Ü. Gülcihan ŞİMŞEK’in doktora tezinden özetlenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]