[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-010
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Klinisyen Veteriner Hekimlerin Yaşam Doyumları Üzerine Bir Çalışma
Abdullah ÖZEN1, Erhan YÜKSEL1, Rahşan ÖZEN1, Eray ATIL1, Aşkın YAŞAR2, Halis YERLİKAYA1
1Fırat University Veterinary Faculty Departmant of Veterinary History and Deontology Elazığ-TURKEY
2Selçuk University Veterinary Faculty Departmant of Veterinary History and Deontology, Konya-TURKEY
Anahtar Kelimeler: Yaşam doyumu, İş Doyumu, Klinisyen Veteriner Hekimler, Veteriner Hekimler

Çalışmada, klinisyen veteriner hekimlerin yaşam doyum düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler araştırıldı.

Bu amaçla, Türkiye'nin Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan 14 ilde klinisyenlik yapan 129 veteriner hekim üzerinde anket uygulandı.

Klinisyenlerin yaşam doyumu konusunda bir tatminsizlikleri olduğu saptandı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 5'inin açlık sınırının, yüzde 77'sinin ise yoksulluk sınırının altında gelire sahip oldukları bulundu. Aile yönlendirmesiyle ve bilinçsizce veteriner fakültesini seçimin yaşam doyumu konusunda tatminsizliğe yol açtığı saptandı.

Sonuç olarak, Türkiye'deki klinisyen veteriner hekimliğinde önemli bir darboğaza girildiği; yaşanan darboğazın öncelikle, planlama olmaksızın açılan fakültelerin ve mezun sayılarındaki artışın yarattığı enflasyondan kaynaklandığı ve bu türden sorunların, özellikle Türkiye gibi ekonomisi çok güçlü olmayan ülkelerde daha ciddi sonuçlar doğurduğu söylenebilir. Bunlara ek olarak, yaşanan sorunların global bir boyut kazanma potansiyelinin olduğu da ileri sürülebilir.

* The results of this study were presented in 6th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]