[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-036
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İvesi Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Dönemdeki Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Mineral Madde Düzeylerinin Araştırılması
Nihat ÖZYURTLU1, Sema Y. GÜRGÖZE2, Servet BADEMKIRAN1, Aynur ŞİMŞEK3, Romedi ÇELİK4
1Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Diyarbakır-TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Diyarbakır-TÜRKİYE
3Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diyarbakır-TÜRKİYE
4Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Diyarbakır-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Doğum öncesi, doğum sonrası, kan parametreleri, koyun

Bu çalışmada, İvesi koyunlarında doğum öncesi ve sonrası dönemde bazı biyokimyasal parametrelerin ve mineral madde düzeylerinin araştırılması amaçlandı.

Materyal olarak 30 adet 3–5 yaşlarında gebe İvesi ırkı koyun kullanıldı. Biyokimyasal analizler için kan örnekleri V. Jugularisten alındı. Kan serum örneklerinde alkalen fosfataz (ALP), aspartat aminotransferaz (AST), albümin (ALB), direkt ve total bilirubin, total protein (T.Protein), glukoz (Glu), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), fosfor (P) ve demir (Fe) düzeyleri otoanalizörde saptandı.

İvesi koyunlarında doğum öncesi ve sonrası ortalama biyokimyasal değerler sırasıyla; ALP (76,13±6,41; 150,97±14,09 IU/L), AST (72,07±3,60; 91,07±2,81 IU/L), albumin (2,54±0,09; 2,47±0,08 g/dl), total protein (5,85±0,16; 6,13±0,09 g/dl), glukoz (44,50±2,13; 42,43±1,86 mg/dl), direk bilirubin (0,13±0,01; 0,15±0,01 mg/dl), total bilirubin (0,16±0,01; 0,17±0,01 mg/dl), Ca (7,92±0,26; 8,66±0,31 mg/dl), P (2,56±0,15; 3,27±0,19 mg/dl), Fe (70,83±4,65; 100,53±5,69 mcg/dl) ve Mg (2,82±0,70; 4,36±1,41mg/dl) olarak belirlendi. İvesi ırkı koyunlarda doğum öncesi ve sonrası dönemlerde ALP (p<0.001), AST (p<0.01), Fe (p<0.01) ve P (p<0.001) düzeyleri istatistiki olarak farklı bulunurken, diğer parametrelerde istatistiki bir fark tespit edilmedi.

Sonuç olarak; Biyokimyasal parametrelerin ve mineral madde düzeylerinin doğru bir biçimde yorumlanabilmesi için hayvanın doğum öncesi ve sonrası döneminin göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatine varıldı.

* Bu çalışma Dicle Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi (DÜAPK-02VF73) tarafından desteklenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]