[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 5, Sayfa(lar) 351-356
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Boğaların Potansiyel Fertilitelerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Servikal Mukus Penetrasyon Test Tekniği (Payet Yöntemi
Muzaffer TAŞ1, Ümit CİRİT2, Süleyman BACINOĞLU2, Kemal AK2, İrfan Kamuran İLERİ2
1Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Reprodüksiyon Anabilim Dalı Diyarbakır-TÜRKİYE
2İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı İstanbul-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Boğa Sperması, Fertilite, Servikal Mukus, Penetrasyon Testi, CMPT

Bu çalışmada boğaların potansiyel fertilitelerinin belirlenmesinde kullanılabilecek yeni bir servikal mukus penetrasyon test (CMPT) tekniği geliştirildi.

Araştırmanın ilk aşamasında 10 Holstein boğanın dondurulmuş spermaları ile suni tohumlamalar yapıldı. Ortalama non return rate (NRR) değerleri arasında istatistiksel farklılık bulunan ilk 3 ve son 3 sıradaki boğalar sırasıyla yüksek ve düşük fertilite gruplarını oluşturdu ve dondurulmuş spermaları çalışmanın 2. aşamasında (CMPT) kullanıldı. Yaygın olarak kullanılan CMPT yöntemlerinden farklı olarak servikal mukus 0.25 ml’lik şeffaf payetlere çekildi. Daha sonra eritilmiş sperma ile 3 farklı ısı (37, 39 ve 41ºC) ve iki farklı sürede (15 ve 45 dakika) inkübasyona tabi tutuldu. İnkübasyonlardan sonra payetler, sıvı azot buharında dondurularak -20ºC’de saklandı. İnceleme gününde payetlerin uç kısmından itibaren ölçülerek 15–17.5 mm (1. penetrasyon aralığı; PA1), 32.5–35 mm (PA2) ve 50–52.5 mm’ler (PA3) arasındaki 2.5’er mm’lik parçalar kesilerek ayrıldı. Daha sonra kesilen parçalar içerisindeki mukus bir tel vasıtasıyla itilerek donmuş halde lamlar üzerine aktarıldı ve lamel kapatılarak faz-kontrast mikroskop (200x) spermatozoonlar sayıldı.

Boğaların bireysel NRR skorları ile PA 3’te saptanan spermatozoon sayıları (P<0.05) ve motilite (P<0.01) arasında önemli derecede pozitif, akrozomal bozukluk (P<0.01), diğer morfolojik bozukluk (P<0.01) ve toplam morfolojik bozukluk oranları (P<0.01) arasında negatif korelasyon bulundu. Ayrıca 41ºC ısı ve 15 dakika sürede yapılan inkübasyonda düşük fertilite grubuna oranla yüksek fertilite grubunda PA 3’te önemli derecede daha fazla sayıda spermatozoon saptandı (P<0.01).

Bu çalışmadan, (a) rutin spermatolojik testlerle kombine bir şekilde bu yeni CMPT yönteminin boğaların potansiyel fertilitelerinin belirlenmesinde kullanılabileceği ve (b) uzak bölgedeki penetrasyon aralığının (PA3), yüksek inkübasyon ısısının (41ºC) ve kısa inkübasyon süresinin (15 dk) test sonuçlarını daha da belirginleştirdiği sonuçları çıkarıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]