[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 5, Sayfa(lar) 331-335
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Investigation of Seroprevalance of Brucellosis in Sheep and Goats From Hatay Region
Tekin ŞAHİN, Abdulbaki YILDIZ
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Şanlıurfa-TÜRKİYE
Keywords: Brucellosis, sheep, goat, ELISA

The objective of this study was to determine seroprevalance of brucellosis in sheep and goats from Hatay region.

The serologic examinations were performed by commercially avaliable ELISA test kits. 155 (33.5%) of 462 sheep and 177 (38.6 %) of 458 goats were found to be seropositive for brucella antibodies. 56 (77.8 %) of 72 aborted sheep, 71 (45.2 %) of 157 aborted goats and, 99 (25.4 %) of 390 nonaborted sheep, 106 (35.2 %) of 301 non-aborted goats were seropositive for the disease. Seropositivity rates in both aborted sheep and goats were significantly higher than in non-aborted animals. Regarding breeds, the brucella seropositivity rates of sheep were significantly differences. Otherwise, no significant differences were found among various goat breeds. Futhermore, seropositivity rates of both sheep and goats increased in paralel to age.

As a result, high brucella seropositivity rates were obtained in sheep and goats from Hatay region.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]