[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 5, Sayfa(lar) 331-335
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hatay Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Brusellozisin Seroprevalansının Araştırılması
Tekin ŞAHİN, Abdulbaki YILDIZ
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Şanlıurfa-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Brusellozis, koyun, keçi, ELİSA

Bu çalışmada, Hatay yöresindeki koyun ve keçilerde brusellozisin seroprevalansının araştırılması amaçlandı.

Serolojik muayeneler, ticari ELISA test kitleri kullanılarak yapıldı. 462 koyunun 155’i (%33.5) ve 458 keçinin 177’si (%38.6) seropozitif bulundu. Abort yapan 72 koyunun 56’ında (%77.8), 157 keçinin 71’i nde (%45.2) ve abort yapmayan 390 koyunun 99’unda (%25.4), 301 keçinin 106’ında (%35.2) hastalığın seropozitif olduğu ve hem koyun hem de keçilerde abort yapanlardaki seropozitiflik oranlarının, abort yapmayan hayvanlardaki oranlardan önemli derecelerde yüksek olduğu saptandı. Irklara göre yapılan değerlendirmelerde; koyun ırklarındaki seropozitiflik oranları arasında istatistiki olarak önemli farklar bulunurken, keçi ırklarındaki seropozitiflik oranları arasında farkların önemsiz olduğu saptandı. Ayrıca hem koyun hem de keçilerdeki seropozitiflik oranlarının yaşa paralel olarak yükseldiği dikkati çekti.

Sonuç olarak; Hatay yöresindeki koyun ve keçilerde brusellozisin yüksek oranlarda seropozitif olduğu saptandı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]