[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 5, Sayfa(lar) 375-378
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Kedide Primer Hepatik Lipidozis Olgusu
Yusuf GÜL1, Ömer KIZIL1, Ali Osman ÇERİBAŞI2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Pataloji Anabilim Dalı Elazığ –TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kedi, Hepatik Lipidozis

Hastalığın materyalini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine uzun süreli iştahsızlık, kusma ve zayıflama şikayetleriyle getirilen ve 1 yaşındayken kastre edilen 7 yaşındaki bir Ankara kedisi oluşturmuştur.

Yapılan klinik muayede vücut ısısı, solunum ve kalp frekansı, hematokrit değer ve total lökosit sayısının normal değerler arasında olduğu saptanmıştır. Hayvanda klinik olarak iştahsızlık, halsizlik ve sarılık (diş etleri, kulak içi ve tüm deride) gözlenmiştir. Klinik ve laboratuar muayeneleri sonucu hepatik lipidozis tanısı konan hasta, uygulanan antibiyotik ve elektrolit tedavisine sonuç vermediğinden hayvan sahibinin izniyle ötenazi edilmiştir. Karaciğer örneklerinin histopatolojik incelemesi sonucu hepatik lipidozis tanısı kesinleşmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]