[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 6, Sayfa(lar) 397-402
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Abdominal Obezite ve Nonalkolik Steatohepatit Arasindaki İlişki
Mehmet YALNIZ1, Huseyin ATASEVEN1, İbrahim H.BAHÇECİOGLU1, İbrahim ÖZERCAN2, İsmail ÇİFTCİ3
1Firat University Faculty of Medicine Department of Gastroenterolgy Elazığ –TÜRKİYE
2Firat University Faculty of Medicine Department of Pathology Elazığ –TÜRKİYE
3Firat University Faculty of Medicine Department of Nuclear Medicine Elazığ –TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nonalkolik steatohepatit, abdominal obezite, DEXA

Obezite hepatik steatoz ve fibrotik karaciğer hastalığının iyi bilinen bir risk faktörüdür. Bunun yanında, abdominal yağ dağılımı hepatik steatoz da dahil obeziteye eşlik eden metabolik anormalliklerin habercisidir. Bu çalışmada, vücut yağ dağılımı ile nonalkolik steatohepatit (NASH) arasındaki ilişki araştırıldı.

Biyopsi ile tanı almış 25 NASH hastası ve 24 yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile uyumlu sağlıklı kontrol çalışmaya dâhil edildi. Hastalar VKİ’lerine göre ikiye ayrıldı: Group I: VKİ<30 (n=17), Group II: VKİ≥30 (n=8). Total vücut yağı (TVY) ve trunkal yağ (TY) Dual-enerji X-ray absorptiyometre (DEXA) ile ölçüldü. Abdominal obezite, (TY/TVY) x100 formülü ile hesaplanan TY yüzdesi ile değerlendirildi.

VKİ, TVY ve TY; kontrol ve NASH gruplarında benzerdi. Fakat TY/TVY oranı NASH hastalarında kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Aynı şekilde, Grup I ile kontrol grubu hastalarında VKİ, TVY ve TY değerleri arasında anlamlı bir farklılık yokken, sadece TY/TVY oranı Grup I’de kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti (p<0.01). TY/TVY oranı Group II’de (51.9±3.1%) de kontrol grubundan (49.9±5.9%) yüksekti fakat bu yükseklik anlamlı değildi. Histopatolojik şiddet açısından NASH ile TY/TVY arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05).

Abdominal obezite ile NASH arasında, özellikle de henüz aşikâr obezite gelişmemiş hastalarda daha belirgin olmak üzere, anlamlı bir ilişki mevcuttur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]