[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-094
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mukopolisakkaridozlu İki Kardeşte Anestezi Uygulaması
Ayşe Belin ÖZER, Azize BEŞTAŞ, Ömer Lütfi ERHAN, Mustafa Kemal BAYAR, Hülya GÖKSU
Fırat Universitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Elazığ -TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mukopolisakkaridoz, Anestezi

Mukopolisakkaridoz nadir görülen otozomal resesif bir klinik tablodur. Organ ve sistemlerde gelişen klinik farklılaşmalar daha çok dermatan ve heparan sülfat birikimine bağlıdır. Değişikliklerin kasiskelet, kardiyovasküler, solunum ve iç organlarda yoğunlaşması anestezi ile ilgili sorunları doğurmaktadır. Havayolu temininde sorun yanında kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu ile pulmoner ödem oluşmaktadır. Anestezi öncesi, sırası ve sonrasında bu yönüyle hazırlıklı olunmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]