[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 103-108
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Sevofluranın Oluşturduğu Histopatolojik Değişimlere Likopenin Etkisi
Ayşe Belin ÖZER1, Songül ÖZER2
1Mardin Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı, Mardin-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: sevofluran, likopen

Bu çalışma, sevofluran'ın parankim organlar üzerindeki morfolojik değişikliklere likopenin antioksidan etkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Yirmidört adet albino Wistar rat kontrol, sevoflurane ve likopen olmak üzere üç eşit gruba ayrıldılar. On gün süreyle kontrol ve sevoflurane gruplarındaki ratlara gavajla plasebo (% 0.9 serum fizyolojik), likopen grubundakilere ise gavajla lycomato (Lyc-O-Mato, 40 mg/kg/gün) verildi. Daha sonra likopen ve sevoflurane grupları %50 Oksijen ve %50 N2O karışımı (4L/dk) içinde %3 sevofluran olacak şekilde 2 saat süreyle hazırlanan özel bir düzenek ile uygulandı. Anestezi sonlandırıldıktan hemen sonra bütün ratlar ötenazi edilerek nekropsileri yapıldı. Histopatolojik incelemede ışık mikroskobisi ile karaciğerde konjesyon, sentrolobuler dejenerasyon ve nekroz, böbrekte kortikal nekroz, tubulus epitellerinde dejenerasyon ve nekroz saptandı. Bu değişiklikler sevofluran grubunda şiddetli derecede, likopen grubundaki ratlarda ise daha hafif derecede idi. Histopatolojik skorlamanın istatiksel değerlendirilmesi sonucu sevofluran verilen gruptaki histopatolojik değişimlerin sevofluran ve likopen verilen gruba göre önemli derecede (P≤0.001) daha yaygın olduğu ortaya kondu. Çalışmadan elde edilen sonuçlar likopenin sevoflurane'ın zararlı etkilerini azalttığını göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]