[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-144
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dev Kistik Higroma: US ve MRG Özellikleri
Mehmet Ruhi ONUR1, Kerem ÖZEL2, Fadli DEMİR3, Hüseyin ÖZDEMİR4
1Kovancılar Devlet Hasatanesi Radyoloji Bölümü, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Kliniği, Elazığ-TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kistik higroma, lenfatik malformasyon, ultrasonografi

Konjenital lenfatik malformasyon olan kistik higroma çoğunlukla servikal bölge yerleşimli olup kistik lenfanjiyom olarak ta adlandırılır. Çalışmamızda doğumdan hemen sonra tanısı konulan, ağırlıklı olarak servikal bölgede yerleşen, toraks ön duvarına da uzanan kistik higromalı bir olgunun görüntüleme bulgularını literatür bilgisi eşliğinde sunmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]