[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-144
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Giant Cystic Hygroma: US and MRI Findings
Mehmet Ruhi ONUR1, Kerem ÖZEL2, Fadli DEMİR3, Hüseyin ÖZDEMİR4
1Kovancılar Devlet Hasatanesi Radyoloji Bölümü, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Kliniği, Elazığ-TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Keywords: Cystic hygroma, lymphatic malformation, ultrasonography

Cystic hygroma named as cystic lymphangioma is a congenital lymphatic malformation and usually located in the cervical location. In this report our aim was to discuss imaging findings of cystic hygroma located in the cervical region and lying down to anterior chest wall.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]