[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 153-157
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Köpeklerde Deneysel Geniş Defektli Karın Fıtıklarının Sağaltımında Otojen Fascia lata Kullanımı
Ali Said DURMUŞ1, Mehmet Cengiz HAN1, İhsan YAMAN2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Pataloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, fıtık, greft, fascia lata

Bu çalışmada köpeklerde geniş defektli karın duvarı fıtıklarının kapatılmasında otojen fascia lata greftinin uygulanabilirliği amaçlandı.

Çalışmada, değişik ırk ve ağırlıkta, 2-3 yaşları arasında, sağlıklı 10 adet dişi köpek kullanıldı. Köpeklerin karın duvarlarının ventralinde oluşturulan yaklaşık 6 x 6 cm boyutlarındaki fıtık delikleri, otojen fascia lata grefti kullanılarak kapatıldı. Postoperatif 1. ve 2. ay sonunda 5'er köpek sakrifiye edilerek ilgili bölgeden doku örnekleri alındı.

Klinik ve histopatolojik incelemeler sonucunda, otojen fascia lata greftinin köpeklerdeki geniş defektli fıtık deliklerinin kapatılmasında güvenle kullanılabileceği kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]