[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 159-162
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Konsantre Yemlerde Enzim ve Gaz Teknikleri ile Metabolize Olabilir Enerji Düzeylerinin Belirlenmesi ve Metotlar Arasındaki Fark
Pınar Tatlı SEVEN, İbrahim Halil ÇERÇİ, Mehmet Ali AZMAN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hasalıkları Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İn vitro yöntemler,metabolize olabilir enerji, ruminant

Bu çalışma bazı konsantre yem örneklerinin metabolize olabilir enerji (ME) düzeylerini belirlemek, enzim ve gaz teknikleri arasındaki farkı araştırmak amacıyla yürütüldü.

Araştırma; yulaf (5), arpa (5), mısır (5), buğday (5), soya fasülyesi küspesi (5), pamuk tohumu küspesi (5), ayçiçeği tohumu küspesi (5)'nden oluşan toplam 35 konsantre yem örneği ile yapıldı. 35 örneğin hepsi Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplandı. Yemlerin ME düzeylerini belirlemek için enzim ve gaz teknikleri kullanıldı. Enzim tekniği ile yulaf, arpa, mısır, buğday, soya fasülyesi küspesi, pamuk tohumu küspesi ve ayçiçeği tohumu küspesinin ME düzeyleri sırasıyla 2083.10, 2394.68, 2399.00, 2391.68, 1882.37, 1748.50 ve 1847.24 kkal/ kg KM olarak belirlendi. Gaz tekniği ile yulaf, arpa, mısır, buğday, soya fasülyesi küspesi, pamuk tohumu küspesi ve ayçiçeği tohumu küspesinin 24 saatlik inkubasyonda ME düzeyleri sırasıyla 2880, 3060, 2940, 2450, 2250, 2090 ve 2130 kkal/kg KM olarak bulundu. Gaz tekniği ile yulaf, arpa, mısır, buğday, soya fasülyesi küspesi pamuk tohumu küspesi ve ayçiçeği tohumu küspesinin 48 saatlik inkubasyonda ME düzeyleri sırasıyla 3370, 3580, 3460, 3060, 2740, 2690 ve 2320 kkal/kg KM bulundu.

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ruminant yemlerinin ME düzeylerini belirlemede enzim tekniğine kıyasla gaz tekniği daha kullanılabilir bulundu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]