[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 163-166
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kızıl Şahin Kanat Kemiklerine Morfolojik Ve Morfometrik Yaklaşım
Ömer ATALAR1, İbrahim KÜRTÜL2, Derviş ÖZDEMİR3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kars-TÜRKİYE
3Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kanat kemikleri, kızıl şahin

Bu çalışmada iki kızıl şahin (Buteo rufinus)'in kanat kemikleri masere edilerek, morfolojik ve morfometrik açıdan incelendi.

Humerus'un distal ucunda tuberculum supracondylare ve trochlea humeri üzerinde, onlardan daha küçük bir distal kondil tespit edildi. Çok güçlü uçucular sınıfında olmasına rağmen, kızıl şahinlerde ulna'nın ventral remigeal papilleri'nin iyi gelişmemiş olması dikkat çekici idi. Skeleton manus'un anatomik yapısı da diğer genel kuş türleri ile çok benzerdi.

Bu araştırmayla kızıl şahin kemiklerinden, elde edilen bulgularla, farklı kuş türlerinden ayırt edilmesi amaçlandı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]