[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 179-182
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Süt İneklerinde Yatalak Hal (Recumbent Cow, festligende Küh)
Yusuf GÜL1, Mustafa İSSİ1, Hüseyin DEVECİ2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yatalak hal, downer cow sendrom, inek

Bu derlemede; süt ineklerinde özellikle doğumdan sonra çok sık görülen ve etiyolojisi henüz daha tam olarak aydınlatılmamış olan yatalak hastaların etiyoloji, patogenez, semptom, diyagnoz, prognoz, tedavi ve profilaksisi hakkında literatür bilgiler verilmiştir..

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]