[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 6, Sayfa(lar) 269-276
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Köpeklerde Xenogenik Demineralize ve Mineralize Kemik Tozu ve Partiküllerinin Dairesel Kemik Defeklerinin İyileşmesi Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Zeki OGURTAN1, Fatih HATIPOGLU2, Cengiz CEYLAN3
1University of Selcuk, Department of Surgery Konya-TÜRKİYE
2University of Selcuk, Department of Pathology Konya-TÜRKİYE
3University of Selcuk, Department of Surgery, Konya-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dairesel defek, Xenogenik graf, Demineralize toz ve partikül, Mineralize toz ve partikül, Köpek.

Köpeklerin radiusunda yapılan dairesel defeklerde demineralize ve mineralize xenogenik sığır tozu ve partiküllerinin 2, 4, 6, 8 ve 12. haftalardaki iyileşme seyirleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Yabancı cisim reaksiyonu ve herhangi bir postoperatif yan etkiye rastlanmadı.

Demineralize sığır xenogenik kemik tozu ile doldurulan defeklerin diğer formlardaki graf ile doldurulan defek iyileşmelerine göre daha fazla kemik dokusu oluşturması demineralizasyon ile birlikte graf ölçü küçüklüğünün önemini ortaya koymaktadır.

Demineralize ve mineralize xenogenik kemik tozu ile partiküllerinin kemik iyileşmesi ve oluşum özelliklerinin karşılaştırılması demineralize kemik tozu lehine açık bir şekilde alan fenomeni farklılığını göstermektedir.

Bu bulgulara dayanarak, türe özgü olmayan demineralize xenogenik sığır kemik tozunun verici olarak çok geniş hayvan kaynaklarının bulunması, kolay uygulanması, hazırlanması ve depolanabilme özelliği iyi bir graf materyali olduğunu ifade etmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]