[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 6, Sayfa(lar) 281-284
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Buzağıda Rastlanan Akciğer Sekestrasyonu ve Bronkojenik Kist Olgusu
İbrahim CANPOLAT1, Yesari ERÖKSÜZ2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ -TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ -TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akciğer sekestrasyonu, bronkojenik kist, buzağı

İki günlük Simental ırkı bir buzağıda boyun bölgesinin alt kesimlerinde deri altında orta hat boyunca yerleşim gösteren kitle cerrahi olarak uzaklaştırıldı. Histolojik özellikleri bakımından kitlenin bronkojenik kist içeren ve gelişimini tamamlamamış bir akciğer dokusundan oluştuğu ortaya kondu. Bronşların hipoplastik oldukları ve kıkırdak içermedikleri, bronşçukların sayıca aşırı miktarda oldukları saptandı. Bu olgu sunumuyla ön bağırsak yapılış bozukluğu olarak buzağılarda akciğer sekestrasyonuyla birlikte bronkojenik kist olgusu bir arada ilk kez ortaya konmuş olup, bu bulgu akciğer sekestrasyonu ve bronkojenik kist oluşumunun benzer bir mekanizmaya dayandığını da göstermesi bakımından önemli bulundu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]